Vær hilset!

Kære læser!

Mit navn er Tom Valentin, jeg er uddannet naturbaseret psykoterapeut og har en bred erfaring med mennesker med udfordringer i livet. Særligt et arbejde som fængselsbetjent siden 1999 har gjort mig robust (se yderligere info under fanen “Om mig”). Med mit overblik og min ro holder jeg rum for dig/jer, der må vælge mig som psykoterapeut.

Mit speciale er skrevet under overskriften “Frihed og fangenskab” og omhandler menneskets egen form for dualitet (modpoler) og, hvordan mennesker der har været ramt, rørt og rystet, generelt nærmer sig disse gennem naturbaseret psykoterapi med vandring som redskab.

Jeg arbejder både med mænd, kvinder, par og grupper.

Mit teoretiske og praktiske fokus er eksistentiel, transpersonlig, oplevelsesorienteret, klientcentreret naturbaseret psykoterapi…lad mig forklare kort:

Jeg/vi tager udgangspunkt i dine/jeres fortællinger/tanker, følelser, sansninger og evt. kropslige reaktioner der end må opstå i det terapeutiske rum (dvs. ude i naturen imellem os som klient(er)/terapeut). Deraf ordene: Oplevelsesorienteret, klientcentreret, naturbaseret psykoterapi.

Den eksistentielle psykoterapi beskrives typisk, som menneskers måde at forholde sig på, i og gennem konfrontationen med grundvilkårene meningsløshed, frihed, død og alenehed, som kan opleves som store kriser og konflikter her i livet. Heri kan ligge stor smerte men også en kæmpe visdom, er min erfaring.

Den transpersonlige psykoterapi har fokus på spiritualitet, mindfulness og sjælen – at gå på opdagelse og måske blive mere bevidst om det man kunne kalde “ikke-selvet” eller det man kunne kalde menneskets kerne….en anden bevidsthed måske..


Far vel – som i “God rejse, til vi ses..”