Naturbaseret psykoterapi

Som naturbaseret psykoterapeut støtter jeg dig/jer i, at komme i kontakt med og bearbejde din/jeres problemstilling assisteret af naturen omkring os – fra indre natur til ydre natur og retur.

Vi har som mennesker oftest rigtigt travlt i tankerne, glemmer sanserne og fornemmelserne og kommer ikke altid ned i kroppen og mærker efter.

Ved endt session/døgn vil du/i som klient typisk opleve, at være blevet mere bevidst omkring dine/jeres oplevelser/handlinger/mønstre og færden i livet. Du/i får under vores tid sammen bearbejdet din/jeres underbevidsthed, så du/i fremadrettet kan navigere mere hensigtsmæssigt i livet.

Der er altid lys i mørket!

Enhver konflikt er en mulighed for udvikling!

Smerte er visdom i forklædning!