Naturbaseret psykoterapi

Som naturbaseret psykoterapeut støtter jeg dig i, at komme i kontakt med og bearbejde din problemstilling assisteret af naturen omkring os – fra indre natur til ydre natur og retur.

Vi har som mennesker oftest rigtigt travlt i tankerne, glemmer sanserne og fornemmelserne og kommer ikke altid ned i kroppen og mærker efter.

Ved endt session/døgn vil du som klient typisk opleve, at være blevet mere bevidst omkring dine oplevelser/handlinger/mønstre og færden i livet. Du får under vores tid sammen bearbejdet din underbevidsthed, så du fremadrettet kan navigere mere hensigtsmæssigt i livet.

Der er altid lys i mørket!

Enhver konflikt er en mulighed for udvikling!

Smerte er visdom i forklædning!

Firma/arrangement:
Arrangementet foregår ude, firmaet står for mad/drikke/snacks mv.. Emner kan være gruppens værdier, gruppens ressourcer, kommunikation og konflikthåndtering.
En vekslen mellem øvelser fysisk og mentalt.
Firmaer har mulighed for, at søge puljer for økonomisk støtte via fx fonde.

Se priser.