Det med småt

  • “Det der sker i skoven bliver i skoven” – som psykoterapeut har jeg tavshedspligt! Inden terapien starter informerer jeg dig om min behandling af dine data jf. loven om personlige oplysninger og vil bede dig underskrive samtykkeerklæring.
  • Du er dækket af egen fritids- og ulykkesforsikring når du færdes ude med mig.
  • Tak til mine nære og dem der har hjulpet mig med billeder/logo/hjemmeside.
  • Tak til HEG (Human Education Group).

    Tak til livet!